ประจำปี 2564


8

ประกาศราคากลางงานจ้างประเมินและทดสอบเจาระบบ (Penetration Testing) บริการ Government Data Exchange (GDX) (DGA/64/0256)

เลขที่โครงการ 64097117722
งบประมาณ 500,000.00 บาท
35 ครั้ง