ติดต่อเรา


26 สิงหาคม 2563
13044
งานรับส่งหนังสือ และงานสารบรรณ และอื่นๆ 
 
เบอร์โทร ☎️ 02 612 6000
 
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
สารบรรณกลาง : saraban@dga.or.th
 
งานบริการต่าง ๆ ของ DGA  
 
เบอร์โทร ☎️ 02 612 6060
 
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 
DGA Contact Center : contact@dga.or.th
 
Contact Center