Slider
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

DGA Channel

เปิดนโยบาย 4 ด้าน เพื่อปลดล็อกประเทศจาก Analog สู่ Digital

22 เม.ย. 64 | 432,145
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการต่างประเทศ ประธานการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563–2565 เปิดนโยบาย 4 ด้าน เพื่อปลดล็อกประเทศจาก Analog สู่ Digital

การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

9 เม.ย. 64 | 432,145
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล" รับชม 🔴 LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 พร้อมกันทั่วประเทศ

อัปเดตความก้าวหน้าแผนแม่บทพอร์ทัลกลางระยะ 3 ปี สำหรับประชาชน

21 เม.ย. 64 | 432,145
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. จะมาเล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้าของ ‘แผนแม่บทพอร์ทัลกลางระยะ 3 ปี สำหรับประชาชน’

DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะยกระดับการให้บริการปชช.สู่ท้องถิ่นดิจิทัล

16 เม.ย. 64 | 432,145
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ จัดอบรม ‘ระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อเดินหน้ายกระดับสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’

พอร์ทัลกลาง เพื่อการบริการประชาชน รู้ ยื่น จ่าย รับ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

20 เม.ย. 64 | 432,145
นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือของหน่วยงานรัฐในการสร้างบริการให้ตรงใจประชาชนในยุคดิจิทัล

DGA Auditorium

DGA Books

DGA Express