ประกาศราคากลาง งานซื้อพร้อมติดตั้งจอภาพ อุปกรณ์ไมโครโฟนและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับห้องประชุม ๑๖๐๑ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0279)


7 Oct 64
56
1

DGA-64-0279 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64107023268
งบประมาณ 1,449,000.00 บาท
9 ครั้ง