ประจำปี 2564


39

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ 3) (DGA/64/0143)

เลขที่โครงการ 64057000875
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง
46

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล (File Sharing) (DGA/64/0164)

เลขที่โครงการ 64047011230
งบประมาณ 160,500.00 บาท
5 ครั้ง
47

ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ 2) (DGA/64/0143)

เลขที่โครงการ 64047006069 ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง