ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี ๒๕๖๔ หรือ Digital Government Awards 2021 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0255) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


21 Sep 64
95
1

DGA-64-0255 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097442305
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
18 ครั้ง