Digital Government in Action

โครงการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล-2023
เลิศรัฐ 2566
เตือนภัยไลน์ปลอม
มีดี Me-D (e-Marketplace)
4 บทเรียนใหม่ TDGA
ลงทะเบียน E-mail ของหน่วยงาน อปท
next time
ประกาศ-มสพร.1-2566
ประกาศ มรด. 6 : 2566
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติพ.ร.บ.การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ขอบคุณท้องถิ่น
ADD line DGA
พอร์ทัลต่างชาติ
edocvalidation

DGA Channel

CEO WISDOM กำหนดทิศทางอนาคตแรงงานไทยด้วยรัฐบาลดิจิทัล กับ คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน

26 Sep 66 | 115
CEO WISDOM กำหนดทิศทางอนาคตแรงงานไทยด้วยรัฐบาลดิจิทัล กับ คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน CEO WISDOM จะพาทุกคนมารู้จักมุมมองของเหล่า CEO ผู้นำองค์กรภาครัฐ เมื่อดิจิทัลคือสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมเดินทางและสร้าง “รัฐบาลดิจิทัล” ไปกับพวกเรา DGA Ep. นี้มาพูดคุยกับ “คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน” ถึงประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดิจิทัลมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน Mission ของกระทรวงแรงงาน รวมถึงแพลตฟอร์มที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของตลาดแรงงานไทยและทำให้ ‘รัฐบาลดิจิทัล’ เกิดขึ้นจริง ขอขอบคุณ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินทางสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงกับพวกเรา by DGA https://youtu.be/UprURrkYGG0

ขอเชิญชวนพี่น้อง อปท.ทั่วไทยร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2566

19 Sep 66 | 68
โค้งสุดท้ายของการประกวด 🏆 ขอเชิญชวนพี่น้อง อปท.ทั่วไทยร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2566✨ เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานด้านดิจิทัลในการให้บริการประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบของอปท. ทั่วประเทศในการยกระดับบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล อปท. ใดจะคว้ารางวัลท้องถิ่นดิจิทัลและรางวัลสมทบรัฐบาลดิจิทัล มาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ ไปด้วยกัน . ส่งผลงานได้ถึง 24 ก.ย.นี้ ก่อนเวลา 23.59 น. สมัครเลย📍 https://www.dga.or.th/our-services/dgti/dgti_awards/ https://youtu.be/JK_syXckox4

DGA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 รางวัล

11 Sep 66 | 40
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลจากความร่วมมือของทุกฝ่าย DGA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 จำนวน 2 รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับก้าวหน้า (PMQA 4.0)รางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทขยายผลมาตรฐานบริการ Open Data  ขอขอบคุณผู้บริหารและหน่วยงานพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงชาว DGA ทุกท่านที่ร่วมกันทุ่มแรงกายแรงใจจนทำให้ DGA ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ DGA พร้อมเป็น Smart Connector เชื่อมต่อกับทุกภาคส่วนให้ “Smart Nation Smart Life ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น” เกิดขึ้นได้จริงhttps://youtu.be/oFRE9hY-mWw

4 คลิปสรุปแนวทางอิเล็กทรอนิกส์ ‘ตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์’ แบบเข้าใจง่าย

26 Jul 66 | 558
Ep.1 สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2023/07/1.mp4 DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 Ep.1✨ หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด และหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาดูไปพร้อมกันเลย! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/ Ep.2 สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2023/07/2.mp4 มาติดตามกันต่อ! กับ DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 Ep.2 หลังจาก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด หน่วยงานรัฐต่างๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาติดตามต่อใน Ep. นี้กันเลย! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/ Ep.3 หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2023/07/EP.3web.mp4 หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มปฏิบัติตามแนวทางฯ อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาหาคำตอบร่วมกันกับ DGA เลย!! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/ Ep.4 อยากรู้หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? มาต่อกันเลย https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2023/07/4.mp4 หลังจาก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มปฏิบัติตามแนวทางฯ อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาติดตามต่อใน Ep.4 กันเลย!! DGA...

รู้ไหม? Digital Transcript ตอบโจทย์ต่อการศึกษา และประเทศไทยอย่างไร?

27 Jul 66 | 285
เปิดมุมมองหน่วยงานพร้อมรับ Digital Transcript หนุนGen Z และนักศึกษาใช้สมัครงานหรือศึกษาต่อก็สะดวกง่าย https://youtu.be/FnqtXDn8mgw?feature=shared เปิดมุมมองหน่วยงานพร้อมรับ #DigitalTranscript โดย คุณรัชมาลย์ สุจิตจร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหารองค์กร ก.ล.ต. หนุน Gen Z และนักศึกษาทุกระดับการศึกษาใช้ Digital Transcript ในการเรียนต่อ หรือสมัครงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาอัปเดตให้ฟังถึงความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80 แห่ง พร้อมเชิญชวนให้มาเข้าร่วมยกระดับการศึกษาไทยสู่องค์กรดิจิทัลไปพร้อมกัน เรียนจบปุ๊บ ขอ Digital Transcript ได้ปั๊บไม่ต้องใช้แบบกระดาษแล้ว https://youtu.be/A8wbUVga-l0?feature=shared เรียนจบปุ๊บ ขอ Digital Transcript ได้ปั๊บไม่ต้องใช้แบบกระดาษแล้ว ตัวอย่างดีๆ ของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการฯ และขอเชิญชวนร่วมเดินหน้าไปกับ อว. DGA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันฯ ใดที่สนใจเราพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อร่วมกันเดินหน้าผลักดันการศึกษาไทยสู่ Digital Transformation ไปพร้อมกับเรา จะสมัครงานหรือจะเรียนต่อใช้ Digital Transcript ก็ง่าย ไม่ต้องใช้กระดาษ https://youtu.be/SCm95kMHA7U?feature=shared จะสมัครงานหรือจะเรียนต่อใช้ Digital Transcript ก็ง่าย ไม่ต้องใช้กระดาษ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการปลอมแปลงเอกสาร สะดวกทั้งผู้ให้ผู้รับ สนใจดูข้อมูลหน่วยงานที่พร้อมรับและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 แห่ง คลิกเลย 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-transcript/ 🔎 ตรวจสอบ Digital Transcript ว่าของจริงหรือไม่ได้ที่ 📍 https://edocvalidation.digitalgov.go.th/validate

รู้ไหม? สามารถใช้หลักฐานแสดงตนกำลังพลกองทัพบกแบบดิจิทัลได้แล้ววันนี้ บนแอปฯ ทางรัฐ

29 Jun 66 | 398
รู้ไหม? สามารถใช้หลักฐานแสดงตนกำลังพลกองทัพบกแบบดิจิทัลได้แล้ววันนี้ บนแอปฯ ทางรัฐ เคยเจอไหม? กับปัญหาลืมหลักฐานแสดงตน ทำหาย หรือพบบัตรปลอม จากผู้ไม่หวังดี ถึงเวลาแล้วที่จะบ๊ายบายการพกบัตรแบบเก่า จะดีกว่าไหม? ถ้าสามารถใช้หลักฐานแสดงตนฯ แบบดิจิทัลได้ บริการใหม่เพื่อกำลังพลกองทัพบก บนแอปฯ ทางรัฐ ช่วยให้สะดวกขึ้น แบบนี้!! ✅ ใช้แสดงหลักฐานจริงในการแสดงตนฯ หรือสังเกตสติกเกอร์แอปฯ ทางรัฐที่จุดบริการต่างๆ ก็นำหลักฐานแสดงตนฯ ไปใช้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้เลย ✅ ใช้สิทธิ์ร้านค้าสวัสดิการทหาร สนามกอล์ฟ สนามมวย หรือสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก ✅ ใช้ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร และประชาชน เพื่อตรวจสอบหลักฐานได้อีกด้วย  👍 ไม่ต้องพกบัตรจริง ไม่ยุ่ง ไม่ยาก ไม่เยอะ ปลอดภัย และป้องกันการถูกปลอมแปลง เช็กปุ๊บ รู้ปั๊บ ทั้ง ยศ ชื่อ-นามสกุล เหล่า ตำแหน่ง สังกัด แล้วยังเข้าถึงบริการรัฐได้อีกกว่า 80 บริการเลยนะ แอปฯ ทางรัฐ แอปฯ ภาครัฐ 100% ทางลัดถึงรัฐ ง่ายจบ ครบทุกช่วงวัย เข้าถึงภาครัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง โหลดเลย 📍 https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html รู้จัก แอปฯ “ทางรัฐ” มากขึ้น คลิก 👉 ทางรัฐ.com https://youtu.be/GbWxwxQreKw

DGA Auditorium

DGA Books

DGA Express

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า