Digital Government in Action

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ โหลดเลย! แอปฯ Air4Thai
ใจฟูตลอดเดือนแห่งความรัก แอปฯ ทางรัฐ แจกส่วนลด 25 บาท สำหรับเครื่องดื่มในร้านอินทนิล ด่วน!! จำนวนจำกัด
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5
อัปเดตความรู้ดิจิทัล DGA
วิธีรับสิทธิเข้าใช้งานระบบ info.go.th เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีดี Me-D (e-Marketplace)
ลงทะเบียน E-mail ของหน่วยงาน อปท
ประกาศ-มสพร.1-2566
ประกาศ มรด. 6 : 2566
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยข้อเสนอแนะ สำหรับการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
มาตรฐานและแนวปฏิบัติพ.ร.บ.การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ขอบคุณท้องถิ่น
ADD line DGA
พอร์ทัลต่างชาติ
edocvalidation

DGA Channel

CEO WISDOM : สร้างมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยระบบระบบดิจิทัล แบบกรมสรรพสามิต

16 Feb 67 | 66
สร้างมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยระบบระบบดิจิทัล แบบกรมสรรพสามิต คุยแบบ CEO Wisdom by DGA กับ ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต CEO WISDOM จะพาทุกคนมารู้จักมุมมองของเหล่า CEO ผู้นำองค์กรภาครัฐ เมื่อดิจิทัลคือสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวัน หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ร่วมเดินทางและสร้าง “รัฐบาลดิจิทัล” ไปกับพวกเรา DGA Ep. นี้มาพูดคุยกับ  ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ที่รัฐบาลดิทัลมีส่วนเกี่ยวข่องในการผลักดัน Mission สำคัญของ กรมสรรพสามิต และ ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ เพื่อให้ประชาชนได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ กรมสรรพสามิตและหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่ร่วมเดินทางสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงกับพวกเรา by DGA อ่านบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมคลิก https://www.dga.or.th/document-sharing/article/103610/ https://youtu.be/oXaT9ob5Lrw

ทำความรู้จักหลักสูตร DTP คอร์สที่ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลควรเรียน!

20 Feb 67 | 42
ทำความรู้จักหลักสูตร DTPคอร์สที่ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลควรเรียน!.เปิดแล้ววันนี้หลักสูตร Digital Transformation Program: DTP รุ่นที่ 5 โดย TDGA by DGA หลักสูตรที่จะพาผู้บริหาร และ บุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล มาสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรของท่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ. พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะพาท่านมารู้ลึก รู้จริง ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รวมถึงศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรของท่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล.!! ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด !!เปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 5 ก.ค. 2567สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://dg.th/ldiozc1khuhttps://youtu.be/ByEPw1E9AWA

DGA ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา

15 Feb 67 | 73
DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงนาม MOU “โครงการศูนย์สนับสนุนท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อบริหารงานและให้บริการประชาชน” ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเดินหน้าสนับสนุนให้ อปท.ทั่วประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย https://youtu.be/XBNG89hGtsA

เปิดแล้ว! ME-D e-Marketplace แหล่งรวมผู้ประกอบการสายเทคโนโลยีเพื่อภาครัฐระดับท้องถิ่น by DGA

19 Dec 66 | 222
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี สายพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ สาย Network หรือสาย IT หากคุณ ‘มีดี’ เราอยากชวนคุณมาร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจกับภาครัฐ สะดวก ง่าย ปลอดภัย 100% การันตีโดยฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดย เว็บภาษีไปไหน, ATSI, AIEAT และ FTI ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการบน ME-D 📍 https://dg.th/f5gc0ira3e *ดำเนินงานโดย DGA หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://youtu.be/-4Ggm7yPKJI

How to ลงทะเบียนแอปฯ ทางรัฐ เพื่อใช้งานบริการสำหรับผู้พิการ

22 Feb 67 | 27
ให้ชีวิตคุณสะดวกยิ่งขึ้น เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายๆ ใช้งานได้ด้วยตนเอง ด้วย 3 บริการหลักเพื่อผู้พิการ ผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” 1. ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ ได้ทั้งระบบ iOS และ Android 2. เข้าสู่แอปฯ ทางรัฐ ทำการสมัครเข้าใช้งานผ่านการสแกนบัตรประชาชนและการสแกนใบหน้า หรือ ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต และ ร้านไปรษณีย์) ตู้บุญเติม ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ แอปฯ ThaID 3. หลังจากสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่แอปฯ ทางรัฐ เลือกหมวดหมู่ “คนพิการ” 4. สามารถใช้งาน 3 บริการหลักเพื่อผู้พิการได้ทันที ✅บริการบัตรประจำตัวผู้พิการ ✅บริการเช็กเบี้ยความพิการ ✅บริการกู้ยืมเงินเพื่อผู้พิการ แอปฯ ทางรัฐ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ให้คุณเข้าถึงบริการภาครัฐกว่า 120 บริการได้ในแอปฯ เดียว สะดวก ง่าย ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย รู้จักแอปฯ ทางรัฐ มากขึ้น📍https://dg.th/pjdgr4my3k ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ👉https://dg.th/8xb9pf2z7n https://youtu.be/8dUkMO1o9oA

คลิปสรุปแนวทางอิเล็กทรอนิกส์ ‘ตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์’ แบบเข้าใจง่าย

26 Jul 66 | 3357
DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 คืออะไร? หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด และหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาดูไปพร้อมกันเลย! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen อยากรู้… หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? มาหาคำตอบร่วมกันที่นี่! หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง DGA เดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไม่รอแล้วนะ! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  อ่านรายละเอียดได้ที่👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen ภาครัฐต้องรู้! หน่วยงานรัฐระดับมาตรฐานต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? มาติดตามกันต่อกับ “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติและยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างถูกต้อง DGA พร้อมเดินหน้าสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงต่อไม่รอแล้ว! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen

DGA Auditorium

DGA Books

DGA Express

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สพร. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สพร. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ สพร. ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ สพร. รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ สพร. ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ สพร. ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สพร. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สพร. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สพร. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า