Citizen Portal


5 ตุลาคม 2563
27541

แอปพลิเคชัน ทางรัฐทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ทุกที่ ทุกเวลา

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุคความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่นอกจากหน่วยงานของรัฐจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของประชาชนแล้ว ยังต้องพัฒนาระบบการให้บริการมาช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการสร้างมิติใหม่การติดต่อราชการ ที่ทั้งช่วยลดขั้นตอนการติดต่อที่ซ้ำซ้อนลง ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าใช้จ่ายการสำเนาเอกสาร ด้วยการเพิ่มช่องทางที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาได้

ดังนั้น จะดีหรือไม่! จะง่ายขึ้นหรือเปล่า! หากประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียว ช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอรับการบริการต่าง ๆ เพียงเข้าใช้งานที่ ‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ซึ่งแอปฯ นี้เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของประชาชนยุคดิจิทัล สามารถตรวจสอบสิทธิ จ่ายบิล หรือติดตาม สถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำข้อมูล และบริการต่าง ๆ มาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ด้วย

แอปพลิเคชัน ทางรัฐ คืออะไร ?

แอปพลิเคชัน ทางรัฐ คือ แอปที่รวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญ มาไว้อยู่ใน แอปพลิเคชันเดียว ซึ่งในปัจจุบันมีบริการเด่น ที่พร้อมให้บริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น

โดยอนาคตจะมีบริการที่ครอบคลุมกว่า 100 บริการ ที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

โดย ‘แอปพลิเคชันทางรัฐ’ ได้รับความร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและยกระดับบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล ตอบโจทย์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันทางรัฐได้ดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) ซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมย์มุ่งผลักดันให้แผนนี้เป็นระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal) ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ในแหล่งเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อราชการผ่านทางออนไลน์

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก แอปพลิเคชันทางรัฐนี้ สรุปง่ายๆ คือ

  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และรวดเร็ว
  2. สามารถติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้สะดวก
  3. ค้นหาข้อมูลการติดต่อราชการได้
  4. ได้รับบริการตามสิทธิ์ที่พึงได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

📲 มาดูขั้นตอนวิธีการ LOGIN เข้าใช้งานแบบง้ายง่ายกัน​

◀ คลิปแนะนำการลง 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' และการใช้งานแบบง้ายง่าย

1. การลงทะเบียน D.DOPA

** หากพบปัญหาในการดำเนินการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  อีเมล webmaster@bora.dopa.go.th หรือ โทร 1548

** การสมัคร D.DOPA ต้องไปที่ ‘จุดทำบัตรประชาชน’ เท่านั้น

2. การลงทะเบียนเข้าใช้งาน แอปพลิเคชันทางรัฐ ด้วย D.DOPA

◀ คลิปแนะนำการลงทะเบียน 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' ผ่านระบบ D.DOPA แบบง่ายๆ

  1. การลงทะเบียนแบบที่ 2 และ 3 สามารถเข้าใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ทันที
  2. สำหรับการลงทะเบียนแบบที่ 1 จะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

      👉 เพียง 6 ขั้นตอนง่ายๆ

      คลิกเพื่อดูจุดติดตั้ง https://www.dga.or.th/map/

และผู้ใช้งานสามารถ ค้นหาจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐเพื่อยืนยันตัวตนในการใช้บริการเครดิตบูโร ด้วยแอปฯ ทางรัฐ ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

“ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และประกาศความเป็นส่วนตัวได้จากไฟล์ด้านล่าง”

เอกสารแนบ

1
2