ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องพร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0271)


1 Oct 64
61

1