LINE @dgachatbot


18 August 2563
3571

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว DGA Chatbot ให้ข้อมูลร้านโชวห่วย แหล่งจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค กับประชาชน เพื่อรับมือภัยโควิด 19 ชวนประชาชนแอดไลน์ @dgachatbot ไว้ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าได้โดยตรง

สแกน QR Code แอดไลน์ @dgachatbot

L