ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/64/0268)


22 ก.ย. 64
41
1

DGA-64-0268 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097539536
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
15 ครั้ง