ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ (Automatic Speech Recognition) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0272)


5 Oct 64
46
1

DGA-64-0272 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097529801
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
9 ครั้ง