ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application “จิตอาสา” ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/64/0269)


4 Oct 64
51
1