ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ(Automatic Speech Recognition) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0272)


24 Nov 64
55
1

DGA-64-0272 ราคากลาง egp (ครั้งที่ 2)

เลขที่โครงการ 64117175880
งบประมาณ 3,550,000.00 บาท
11 ครั้ง