ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาเครื่องมือสืบค้นข้อมูลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการข้อมูลเปิด (Search Engine for Improvement Open Data Platform) ครั้งที่ ๒ (DGA/64/0263)


4 Nov 64
32
1

DGA-64-0263 ราคากลางครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 64117014673
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
4 ครั้ง