ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (User Research) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/64/0276)


27 ก.ย. 64
11
1

DGA-64-0276 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 64097529847
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
4 ครั้ง