ประกาศราคากลางงานจัดซื้อกล้องพร้อมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งเพื่องานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2 (DGA/64/0271)


11 Jan 65
35
1