ผลงานที่ผ่านมา


23 April 2564
2603

2561

2562


2563

2564

2565

1. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6