ประจำปี 2567


3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4)

เลขที่โครงการ M67050001387
งบประมาณ 160,779,843.40 บาท