ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๗ หรือ Digital Government Awards 2024 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/67/0153)


19 Jun 67
1

DGA-67-0153 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060011687
งบประมาณ 1,200,000.00 บาท