ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


29 May 67
15
1

DGA-67-0138 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67050040697
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
7 ครั้ง