ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างที่ปรึกษาการประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


20 Jun 67
1

DGA-67-0161 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060020608
งบประมาณ 499,000.00 บาท