ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน (DGA/67/0109)


23 May 67
18
1

DGA-67-0109 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67049223946
งบประมาณ 1,650,000.00 บาท
11 ครั้ง