ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


12 Jun 67
1

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน

เลขที่โครงการ E67060006801
งบประมาณ 27,500,000.00 บาท