ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจัดซื้อระบบเครือข่ายภายในของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


3 Jul 67
1

DGA-67-0167 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060032604
งบประมาณ 11,240,000.00 บาท