ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งานจ้างบริการบุคลากรปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบลงทะเบียนร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


21 Jun 67
1

DGA-67-0158 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P67060015793
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท