ประจำปี 2566


45

ประกาศราคากลางงานขนย้ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0101)

เลขที่โครงการ 660227174202
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
19 ครั้ง