ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน(Application Performance Monitoring) (APM): Dynatrace ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0105)


22 ก.พ. 66
10
1