ประกาศราคากลางงานขนย้ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์ของ สพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0101)


13 ก.พ. 66
8
1

DGA-66-0101 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 660227174202
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
1 ครั้ง