ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้าของพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0091)


3 Feb 66
16
1

DGA-66-0091 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66027004787
งบประมาณ 250,000.00 บาท
1 ครั้ง