ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ (SMART MEETING ROOM) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0109)


27 Feb 66
49
1

DGA-66-0109 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66027487216
งบประมาณ 450,000.00 บาท
10 ครั้ง