ประกาศราคากลางงานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบ Cyber Security ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0104)


21 Feb 66
13
1

DGA-66-0104 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 66027343381
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
4 ครั้ง