ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9

29 สิงหาคม 2562 12:05:48
1323
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 12:05:48 | 1323 อ่าน

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGEP) รุ่นที่ 9

อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าซี 9 ขึ้นไป 

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

 

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
64 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
145 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
34 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
138 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
285 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 14 ครั้ง
383 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 20 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 17 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
472 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
10 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 51 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
312 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
65 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
239 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 40 ครั้ง
5 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 50 ครั้ง
32 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 37 ครั้ง
14 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 51 ครั้ง
12 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 49 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 72 ครั้ง
165 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 73 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 71 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
43 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 73 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER