การประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565


9 April 2564
1721

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ "ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

🔴 LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 🔔 ในวันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติและมอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าว ‘ชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565’

มารู้พร้อมกันว่า!! เราจะเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร? และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ?

รับชมได้ที่

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6