การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565


9 April 2564
1277
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” รับชม 🔴 LIVE การชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 พร้อมกันทั่วประเทศ 
 
โดยได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติและมอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นำโดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าว ‘ชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565’
 
มารู้พร้อมกันว่า!! เราจะเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร? และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล ?
 
 
 

รับชมย้อนหลังคลิก

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6