CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม


9 November 2566
741

เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการยุติธรรมไทยสู่โลกแห่งดิจิทัล ด้วยระบบ Data Exchange Center หรือ DXC

CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม

คุยแบบ CEO กับ พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา ต้องมีกฎมีระเบียบ มีผิดและก็ต้องมีถูก “แล้วใครที่จะเป็นคนกลางที่คอยบอกว่าใครผิดใครถูก” ซึ่งนั่นก็คือ กระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นคนกลางคอยตัดสินด้านคดีความต่าง ๆ แต่เมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมไทยยังประสบปัญหาหลาย ๆ ด้าน พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ และสำนักงานกิจการยุติธรรม จึงได้นำโครงการระบบนี้ มาเพื่ออุดช่องว่างให้กระบวนการยุติธรรมไทย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาเข้าสู่โลกแห่งดิจิทัล

CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม

รัฐบาลดิจิทัลมีบทบาทในการผลักดัน Mission สำคัญของสำนักงานกิจการยุติธรรมอย่างไร?

Mission สำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานสำนักงานกิจการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยเท่าเทียมและสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ตัวโครงการ DXC และแอปพลิเคชัน SAFT POINTS ที่จะมาให้บริการแก่ประชาชนในด้านระบบพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม

First idea ที่ทำให้สำนักงานกิจการยุติธรรมริเริ่มโครงการสำคัญเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล?

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ได้บอกไว้ว่า “จริงๆแล้ว โครงการ DXC มีมาแล้วตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน พอผมโอนจากตำรวจมาอยู่ที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อประมาณปี 2545 ผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามคิดริเริ่มว่าอยากจะทำตัวที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลไว้ด้วยกัน”

ซึ่ง DXC เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม มีไว้เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน เปรียบเหมือนทางด่วนที่รวบรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน หรือ พูดง่าย ๆ ว่าเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น ฐานข้อมูลเด็ก หรือ เยาวชนผู้กระทำผิด ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง ฐานข้อมูลประวัติคดียาเสพติด เป็นต้น

ซึ่งต่อมาอดีตผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรมก็ได้ช่วยพัฒนา DXC เวอร์ชัน 2 ให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า SAFT POINTS โดยมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่อง การทำให้พื้นที่ปลอดภัยเป็นเรื่อง Save point หรือ ในเรื่องของห้องวอร์รูมศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม

CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม

แพลตฟอร์ม DXC หรือ Data Exchange Center จะทำให้เกิดคำว่ารัฐบาลดิจิทัลได้อย่างไร?

ซึ่งโครงการ DXC ยิ่งตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัล เพราะว่าข้อมูลเอกสารที่เป็นกระดาษทั้งหลาย   จะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลพวกนี้จะถูกวิ่งผ่านอยู่ระหว่างในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและแอปพลิเคชัน SAFT POINTS ก็มาแจ้งข่าวสารแจ้งพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์และห้องวอร์รูมที่ใช้ในการพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม ให้กับตัวแอปพลิเคชัน

ปัจจัยที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้ ขับเคลื่อนด้วย ‘รัฐบาลดิจิทัล’ ประสบความสำเร็จ?

ข้อมูลเป็นปัจจัยหลักและ โครงการนี้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมันเป็นเรื่องสำคัญ” อย่างตำรวจ ศาล อัยการ ก็มีระบบฐานข้อมูล Cloud เป็นของตนเอง ซึ่งได้มีการแชร์แลกเปลี่ยนกัน ซึ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ

Do & Don’t ถ้าหน่วยงานรัฐอยากให้คำว่ารัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นได้จริง?

CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม

Do – คิดว่าในหลากหลายหน่วยงานที่เป็นภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเอง ควรทำเป็นลักษณะ เป็นแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อที่จะไปตอบโจทย์ประชาชนได้ เพราะในยุคดิจิทัลประชาชนจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ไปแล้ว

Don’t – อย่าลืมว่าประชาชนบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยที่ 5 อาจจะมี 1 ส่วน 4 แต่ละในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่บางคนไม่ถนัดใช้มือถือ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ อาจจะต้องเป็นข้อมูลเชิง Manual อาจจะไม่ใช่เชิงดิจิทัลมากมาย แต่เราจะแปลงสารให้ย่อยง่ายในการที่จะบอกเล่าผ่านทางสื่อต่าง ๆ

ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากตัวโครงการ DXC หรือ Data Exchange Center

เวอร์ชัน 1 ทำมาเพื่อตอบโจทย์ในด้านของหน่วยงานยุติธรรมเป็นหลัก แต่เวอร์ชัน 2 โครงการแอปพลิเคชัน SAFT POINTS ที่จะทำให้ประชาชนป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ในพื้นที่ที่รู้สึกว่า ไม่ปลอดภัยในการป้องกันตนเองและ ประชาชนเองก็จะได้รับการกำหนดนโยบาย “พูดง่าย ๆ ว่า เป็นการกำหนดนโยบายแบบอาญาที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนให้ถูกทิศถูกทาง ถูกต้องและเหมาะสม”

CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม

สุดท้ายนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมจะเดินหน้าสู่คำว่า “รัฐบาลดิจิทัล” ให้คนไทยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างไร?

“Data of Justice For Safety Society ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม เพื่อสังคมที่ปลอดภัย”

CEO WISDOM : สำนักงานกิจการยุติธรรม

เอกสารแนบ

1