คลิปสรุปแนวทางอิเล็กทรอนิกส์ ‘ตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์’ แบบเข้าใจง่าย


26 July 2566
4283

DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 คืออะไร?

หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด และหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาดูไปพร้อมกันเลย!

DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen

อยากรู้… หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?

มาหาคำตอบร่วมกันที่นี่! หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

DGA เดินหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไม่รอแล้วนะ!

DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  อ่านรายละเอียดได้ที่👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen

ภาครัฐต้องรู้! หน่วยงานรัฐระดับมาตรฐานต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?

มาติดตามกันต่อกับ “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติและยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐได้อย่างถูกต้อง DGA พร้อมเดินหน้าสร้างรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงต่อไม่รอแล้ว!

DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen