4 คลิปสรุปแนวทางอิเล็กทรอนิกส์ ‘ตาม พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์’ แบบเข้าใจง่าย


26 July 2566
464

Ep.1 สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 Ep.1✨

หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด และหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาดูไปพร้อมกันเลย! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/

Ep.2 สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

มาติดตามกันต่อ! กับ DGA สรุปแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 Ep.2

หลังจาก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด หน่วยงานรัฐต่างๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างไรบ้าง? มาติดตามต่อใน Ep. นี้กันเลย! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/

Ep.3 หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร?

หลังจากที่ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มปฏิบัติตามแนวทางฯ อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาหาคำตอบร่วมกันกับ DGA เลย!! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/

Ep.4 อยากรู้หน่วยงานรัฐระดับเริ่มต้นต้องปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร? มาต่อกันเลย

หลังจาก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ เพื่อยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐ และได้รับมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึง “แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  เพื่อให้หน่วยงานรัฐทุกระดับความพร้อมสามารถนำไปได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับเริ่มต้นนั้นต้องเริ่มปฏิบัติตามแนวทางฯ อย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาติดตามต่อใน Ep.4 กันเลย!! DGA พร้อมสนับสนุนภาครัฐปฏิบัติตามแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/