การสัมมนา GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย ​ณ จังหวัดมหาสารคาม


6 June 2559
69

การสัมมนา GovChannel Roadshow 2016 :
Smart Citizen Smart City
ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย
จังหวัดมหาสารคาม

ณ ห้องคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมตักศิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

*ขอสงวนสิทธิ์การเข้าฟังภายในห้องสัมมนา เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้จำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น*
** สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหน้าห้องสัมมนา
และร่วมลุ้นรับของรางวัล Lucky Draw กับทาง EGA ได้**

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1

1

1 ครั้ง
2

2

1 ครั้ง
3

3

1 ครั้ง
4

4

1 ครั้ง
5

5

1 ครั้ง