งานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy


6 พฤษภาคม 2558
1234

งานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy”

   โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(EGA)

   วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

   ณ  ห้องคอนเวนชั่น ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดี กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ