งานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy


6 May 2558
115

งานสัมมนา “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy”

   โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(EGA)

   วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

   ณ  ห้องคอนเวนชั่น ชั้น ๔ อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้น วิภาวดี กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน : กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
รายชื่อ : ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

img_7ce32a60eac09fd3abb7eb12e2305f7d

2 ครั้ง
11

img_f9c0189f1d5295cfafac4d24862420ea

2 ครั้ง
12

img_2f9da86a3db926d41d0ca7f87cc57e14

2 ครั้ง
13

img_2f120b79fd90d35f10803110373397fe

2 ครั้ง
14

img_28f0a4951260b9b801a773ba09e9d423

2 ครั้ง
15

img_ec8618df303509c50fe16992d2e660c5

2 ครั้ง
16

img_2cda3b800bf6f766fc1d6cc9b5d6dd0b

2 ครั้ง
17

img_c27cf85c446bf1364b2dddb726527b0e

2 ครั้ง
18

img_b80a85902f6204f5d52163907ec13445

2 ครั้ง