ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2566


28 November 2566
6564

กรณีที่ท่านไม่สามารถ Login เข้าดูผลรายหน่วยงานได้ให้เข้าผ่านทาง Mozilla Firefox หรือ  Microsoft Edge (ยกเว้น Google Chrome) หรือสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ https://dga-dashboard2566.idsearch.co.th

เอกสารแนบ

1
2