ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562


11 พฤศจิกายน 2562
350

ท่านสามารถดาวน์โหลด e-Book ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6

e-Book-Digital-Government-Readiness-Survey-2019-En

1 ครั้ง
7
8
9