ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562


11 November 2562
557

ท่านสามารถดาวน์โหลด e-Book ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9