การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)


31 สิงหาคม 2563
227

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง

เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)