โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565


25 February 2564
4403

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

คลิกลงทะเบียน

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8
(e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8)
เปิดอบรมระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
(ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 – 17.00 น.)
เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มค 65 (รอบเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2565)

 

 

2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11
(e-Government Executive Program: e-GEP#11)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564
(ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 09.00  – 16.00 น.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2564 (ปิดรับสมัคร)
3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3
(Digital Transformation Program: DTP#3)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565
(ทุกวันพุธ  เวลา 09.00  – 16.00 น.)
เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มค 65 (รอบเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2565)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโชติมา รอชัยกุล           หมายเลขโทรศัพท์ 080 045 3011
นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดช  หมายเลขโทรศัพท์  080 045 3329
นางสาวดลนภา ด่านซ้าย           หมายเลขโทรศัพท์  080 045 3354
นางสาวปภาวี ทับห่วง              หมายเลขโทรศัพท์  080 045 3359

เอกสารแนบ

1
2
3
4