หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


21 August 2561
130

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

(Digital Leadership for Executive Level)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุม วีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

_________________________

คลิก ลงทะเบียน

​เมื่อท่านสมัครและลงทะเบียนแล้ว ทางทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และจะมี email Confirm การลงทะเบียนกลับมายัง email ของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันรุ่งขึ้นค่ะ

คำแนะนำสำหรับการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/12839/ เพื่อสำรองที่นั่ง
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์ (พร้อมลงนามกำกับ) สามารถ Download ใบสมัครได้จาก link ไฟล์แนด้านล่างหน้าเพจนี้
 • สแกนใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ และส่งมายัง email: tdga@dga.or.th
 • กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
 • นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 985 0471
 • นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 079 7209
 • นางสาวธัญรัศม์ อุ่นแก้ว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อที่ 097 267 7859
 • เอกสารแนบ

  1

  DTF_Digital Leadership_22092018

  11 ครั้ง
  2
  3
  4
  5
  6

  หลักสูตร Executive_website

  5 ครั้ง