เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ครั้งที่ 1 (อบรมวันที่ 03.08.61)


18 August 2561
37

เอกสารแนบ

1

ครั้งที่ 1_PresentationM2R2

1 ครั้ง
2

ครั้งที่ 1_PresentationM1R2

0 ครั้ง