เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) ครั้งที่ 1 (อบรมวันที่ 03.08.61)


18 สิงหาคม 2561
18

เอกสารแนบ

1

ครั้งที่ 1_PresentationM2R2

0 ครั้ง
2

ครั้งที่ 1_PresentationM1R2

0 ครั้ง