โครงการสัมมนา “Cyber Security For Digital Government


1 October 2561
726

โครงการสัมมนา

“Cyber Security For Digital Government”

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

———————————————–

ห้องสามารถรองรับได้จำนวนจำกัด และไม่สามารถขยายที่นั่งเพิ่มเติมได้อีก
ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าร่วมงานสัมมนาฯ เท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ

 ขอความกรุณาให้ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนให้เข้าร่วม

​โครงการสัมมนา "Cyber Security For Digital Government"

โทร Confirm เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

ที่หมายเลข 097 267 7859 (บู) หมายเลข 081 079 7209 (เปิ้ล) หรือหมายเลข 095 662 9950 (เล็ก)

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 61 

หากผู้ที่มีรายชื่อประกาศไม่โทรศัพท์เพื่อยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ
ท่านสามารถ Download รายชื่อได้จาก File ด้านล้างนี้ค่ะ

(ขอความกรุณาท่านที่มีรายชื่อ โทรศัพท์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ กับทางเจ้าหน้าที่โดยแจ้งลำดับที่ของท่านตามประกาศ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
 • เพื่อให้สามารถนำแนวทางเพื่อประยุกต์ในการออกแบบนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
 • เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยภาครัฐผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประยุกต์ใช้งานความรู้ แก้ไข แนะนำ ให้คำปรึกษาได้
 • กลุ่มเป้าหมาย

 • รองหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลกำกับงานด้านนโยบายดิจิทัล หรือ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ รักษาการ หรือ เทียบเท่า หรือ
 • บุคลากรระดับชำนาญการภาครัฐ ทีมีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายทางด้านรักษาความปลอดภัยมาอย่างน้อย ๕ ปี (หรือมีประสบการณ์จากการทำงานด้านนี้มา อย่างน้อย ๕ ปี)
 • รูปแบบการสัมมนา

 • รับฟังการบรรยาย
 • การเสวนาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เข้าร่วมงานสัมมนา
 • วัน เวลา และสถานที่

  วัน เวลา : วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

  สถานที่  : ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

    (แผนที่ตามเอกสารแนบ)

  จำนวนผู้เข้าร่วม

  จำนวน 280 ท่าน (รับสมัครจำนวนจำกัด)

  หมายเหตุ

  ขอสงวนสิทธิ์แก่หน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น

  เอกสารแนบ

  1
  2

  Dr. Sak_Cyber Security_Final

  23 ครั้ง
  3
  4
  5

  ดร. ต้อง ศรีคชา

  5 ครั้ง
  6
  7
  8

  เอกสารโครงการ_edit6

  24 ครั้ง