การประชุมกลุ่มย่อยโครงการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ระยะที่ ๑ Focus Group for Government Big-Data-Driven and Analytics phase 1


22 มกราคม 2561
1234

การประชุมกลุ่มย่อยโครงการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ระยะที่ ๑

Focus Group for Government Big-Data-Driven and Analytics phase 1


เอกสารแนบ

3

Day2_DataSource

12345 ครั้ง
7

Geospatial_Big_Data_&_AIP

12345 ครั้ง
8

Common Data_finalสสช

12345 ครั้ง