การประชุมกลุ่มย่อยโครงการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ระยะที่ ๑ Focus Group for Government Big-Data-Driven and Analytics phase 1


22 มกราคม 2561
53

การประชุมกลุ่มย่อยโครงการขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ระยะที่ ๑

Focus Group for Government Big-Data-Driven and Analytics phase 1


เอกสารแนบ

1

Day3_PrivacyProtectionProcessForBigDataProject_v1.0

0 ครั้ง
2

แบบสอบถาม Big Data

0 ครั้ง
3

Day2_DataSource

0 ครั้ง
4
5
6
7

Geospatial_Big_Data_&_AIP

0 ครั้ง
8

Common Data_finalสสช

0 ครั้ง
9
10

(Day1)_Big Data Workshop_DrSak Presentation

0 ครั้ง
11

(Day1)_Big Data Workshop_K.Wiboon Presentation

0 ครั้ง
12

(Day1)_Big Data Workshop_DrPanachit Presentation

0 ครั้ง