สัมมนา มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่


14 กันยายน 2558
59

สามารถลงทะเบียนได้บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

เอกสารแนบ

1

Overview GAC, Gov Mobile Application Std.

1 ครั้ง
2

Getting Ready For Mobile App ERA_1

0 ครั้ง
3

Getting Ready For Mobile App ERA_2

0 ครั้ง
4

Getting Ready For Mobile App ERA_3

0 ครั้ง
5

Gov Moblile App Std.

1 ครั้ง
6

หลักการและเหตุผล

1 ครั้ง
7

กำหนดการ

0 ครั้ง
8