สัมมนา มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่


14 September 2558
100

สามารถลงทะเบียนได้บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

เอกสารแนบ

1

Overview GAC, Gov Mobile Application Std.

5 ครั้ง
2

Getting Ready For Mobile App ERA_1

4 ครั้ง
3

Getting Ready For Mobile App ERA_2

4 ครั้ง
4

Getting Ready For Mobile App ERA_3

4 ครั้ง
5

Gov Moblile App Std.

5 ครั้ง
6
7

กำหนดการ

4 ครั้ง
8