สัมมนา มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่


14 September 2558
93

สามารถลงทะเบียนได้บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

เอกสารแนบ

1

Overview GAC, Gov Mobile Application Std.

4 ครั้ง
2

Getting Ready For Mobile App ERA_1

3 ครั้ง
3

Getting Ready For Mobile App ERA_2

3 ครั้ง
4

Getting Ready For Mobile App ERA_3

3 ครั้ง
5

Gov Moblile App Std.

4 ครั้ง
6
7

กำหนดการ

3 ครั้ง
8