DGA เข้าเยี่ยมชมเทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ Smart Government (S-Gov)


2 June 2566
5
DGA เข้าเยี่ยมชมเทศบาลตำบลสารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ Smart Government (S-Gov)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลสารภี นำโดย นายวรเดช เต็มดี นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน และตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับและขอบพระคุณ คณะจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและคณะ รวม 3 ท่าน ในโอกาสที่มาเยี่ยมเทศบาลตำบลสารภี พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการ Smart Government (S-Gov) รัฐบาลอัจฉริยะ คือ การบริหารรัฐบาลด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform) ภายใต้การดำเนินการของ DGA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการบริการประชาชน” ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ ชั้น 2 โดยก่อนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล คณะฯ ได้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

สำหรับพี่น้อง อปท. ที่สนใจระบบท้องถิ่นดิจิทัล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 📍 https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/

หรือโทรสอบถามที่ DGA Contact Center ☎ 02-612-6060 หรือ แอดไลน์ @dgasupportlgo คลิก https://lin.ee/A5wVVys

📍 ดูรายชื่ออปท.ที่เข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิก https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/dga-digital-government-platform/list-local-government-organization/