รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)


21 March 2566
2745
DongDin-Web-Pin-N

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

 • เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
 • เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
 • เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
 • เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงใหม่

 • เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี
 • เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดตาก

 • เทศบาลตำบลวังเจ้า อำเภอวังเจ้า

จังหวัดนครสวรรค์

 • เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดพะเยา

 • เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
 • เทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
 • เทศบาลตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ

จังหวัดเพชรบูรณ์

 • เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก

จังหวัดแพร่

 • เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
 • เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
 • เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดลำปาง

 • เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
 • เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำพูน

 • เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
DongDin-Web-Pin-M

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

 • เทศบาลเมืองท้องถิ่นดิจิทัล เขตบางกอกน้อย
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เขตราชเทวี

จังหวัดกาญจนบุรี

 • เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา

จังหวัดชัยนาท

 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา

จังหวัดนครปฐม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี

 • เทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
 • เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
 • เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
 • เทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
 • เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
 • เทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
 • เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
 • เทศบาลตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย
 • เทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
 • เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี
 • เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
 • เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
 • เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย
 • เทศบาลเมืองบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
 • เทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
 • เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง
 • เทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
 • เทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง.
 • เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดปทุมธานี

 • เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
 • เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ
 • เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง

จังหวัดเพชรบุรี

 • เทศบาลตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง

จังหวัดราชบุรี

 • เทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
 • เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก
 • เทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง

จังหวัดสมุทรสาคร

 • เทศบาลตำบลหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว

จังหวัดสระบุรี

 • เทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
 • เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
 • เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง

จังหวัดสุพรรณบุรี

 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
DongDin-Web-Pin-E

ภาคตะวันออก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว

จังหวัดชลบุรี

 • เทศบาลตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
 • เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม
 • เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
 • เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
 • เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
 • เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม

จังหวัดระยอง

 • เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
 • เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
 • เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
 • เทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดสมุทรปราการ

 • เทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
DongDin-Web-Pin-NE

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น

 • เทศบาลตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
 • เทศบาลตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่

จังหวัดชัยภูมิ

 • เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์

จังหวัดนครราชสีมา

 • เทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา

จังหวัดบุรีรัมย์

 • เทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย

จังหวัดมหาสารคาม

 • เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน

จังหวัดเลย

 • เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
 • เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ
 • เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย
 • เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง

จังหวัดสกลนคร

 • เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน

จังหวัดหนองคาย

 • เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
 • เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ

จังหวัดอุดรธานี

 • เทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
DongDin-Web-Pin-S

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

 • เทศบาลตำบล เหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดพังงา

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • เทศบาลตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
 • เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก

จังหวัดสงขลา

 • เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา
 • เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่

หมายเหตุ: แบ่งภาคตามหลักเกณฑ์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)